MEDIACJE- pora rozwiązać ten konflikt!

Mediacje to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów. Pozwalają na porozmawianie o konflikcie i rozwiązanie go w bezpiecznych warunkach gabinetu. Mediator to osoba, która w sposób neutralny, bezstronny i taktowny pomaga przebrnąć przez trudny proces dochodzenia do zgody między skłóconymi osobami.

Mediacje dzielimy na sądowe i pozasądowe.

Mediacje sądowe prowadzi się zazwyczaj na wniosek sądu, zaś mediacje pozasądowe wynikają z realnej,  wewnętrznej decyzji i potrzeby pokojowego rozwiązania sporu.

We Wrocławskim Centrum Psychoterapii prowadzimy pozasądowe mediacje małżeństw, zwaśnionych członków rodziny, znajomych. Mediacje można też zastosować do rozwiązania konfliktów szkolnych w wieku nastoletnim, również pomiędzy nauczycielem a uczniem.

Warunkiem przystąpienia do mediacji jest zgoda wszystkich stron konfliktu i realna chęć naprawy relacji.

Spotkanie lub kilka spotkań odbywa się w dyskretnym, bezpiecznym miejscu, o ustalonej wspólnie porze, przeprowadzane jest w naszym Centrum przez osobę z uprawnieniami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, posiadającą  uprawnienia uzyskane przez Naczelnika Sądu Okręgowego.

Zapisz się na spotkanie

Imię i Nazwisko*
Email*
Telefon*
Usługi*
dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław
MENU