Nasi Specjaliści

Mgr Maja Stefaniec-Muchorowska

Psycholog, pedagog, psychoterapeutka dorosłych i młodzieży, od 12 lat kieruje Wrocławskim Centrum Psychoterapii

tel.: 511 182 652

Ukończyła dwa kierunki pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim- psychologię oraz pedagogikę. Jako psychoterapeutka korzysta z wiedzy i umiejętności zdobytych w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym ukończyła czteroletni kurs  psychoterapii psychodynamicznej, w tym roczny kurs psychoterapii  młodzieży. Ukończyła też roczny kurs podstaw terapii Gestalt, posiada certyfikat Provocative Psychotherapy and Coaching by Frank Farelly, uczestniczyła w kursie Terapii Ericksonowskiej – „Złoty kluczyk”, oraz szeregu warsztatów kształcących umiejętności terapeutyczne.

Bardzo zaangażowana w pracę psychoterapeutyczną. Nieustannie rozwija się zawodowo, a obecnie uczestniczy w  afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej 4,5-letnim całościowym szkoleniu z psychoterapii psychoanalitycznej w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Kwalifikacje podnosi też poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, studiowanie literatury fachowej, dzięki praktyce psychoterapeutycznej i stałej, intensywnej  superwizji (minimum 5 razy/mies.) 

Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zdobyła dzięki szkoleniu zgodnemu z wymogami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego. Jest mediatorem sądowym do spraw karnych i nieletnich wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na dwóch Oddziałach Psychiatrycznych dla Dorosłych przy Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz praktykując w Klinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Jako szkoleniowiec z zakresu rozwoju osobistego prowadziła warsztaty samorozwoju w zakresie asertywności, komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej i in. Pracowała również wyjazdowo jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym (600 h), a także na zlecenie Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykonując badania psychologiczne pacjentów dolnośląskich Poradni Zdrowia Psychicznego.  

13 lat temu rozpoczęła pracę jako psycholog szkolny w LO nr XI (Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu), tam też stworzyła koncepcję i program pierwszej we Wrocławiu, a drugiej w Polsce klasy psychologicznej, do dziś cieszącej się sporym zainteresowaniem.  Od kilkunastu lat prowadzi terapię w ramach własnej działalności. Ponad dekadę temu założyła Wrocławskie Centrum Psychoterapii, zrzeszające pasjonatów pomagania z różnych dziedzin. 

Jest autorką programu WAIE, czyli Wrocławskiej Akademii Inteligencji Emocjonalnej, mającej na celu popularyzację i ułatwienie dostępu do profilaktyki trudności emocjonalnych wieku nastoletniego. 

Mgr Anna Rudkowska-Mytych

Psycholog, psychoterapeutka dorosłych i młodzieży

tel.: 791 390 769

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną – ukończyłam całościowy kurs psychoterapii realizowany w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również poszerzone studium diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych na tym samym Uniwersytecie, oraz Szkołę Psychoterapii Uzależnień prowadzoną przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze.

Stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej i budowanie doświadczeń z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii psychodynamicznej trwale ukształtowało moją tożsamość zawodową. Miałam przyjemność zdobywać doświadczenie m.in. w : Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, Oddziale Leczenia Nerwic DCZP we Wrocławiu, Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień DCZP we Wrocławiu.
Aktualnie pracuję w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz w ramach prywatnej praktyki od wielu lat współpracuję z Wrocławskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Pracuję w oparciu o psychodynamiczne rozumienie wewnętrznych doświadczeń moich pacjentów, rozpoczynając proces leczenia od diagnozy ukierunkowanej na zdefiniowanie i ustalenie celów terapii, następnie zawarcia kontraktu terapeutycznego z pacjentem, i kolejno przepracowywanie skonfliktowanych głównych obszarów funkcjonowania (związanych z relacją ze sobą, z innymi ludźmi, ze światem).

Każdorazowo staram się z pełnym szacunku rozumieniem angażować się w proces diagnozy i leczenia moich pacjentów. Przykładam dużą wagę do regularnego superwizowania swojej pracy.

Mgr Monika Zgarda

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

tel.: 692 112 555

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień, Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych, Studium Psychologii Sądowej oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym we Wrocławiu, Ośrodku Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie, Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu oraz Pracowni Konsultacji i Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Brzegu. Zajmowała się diagnozą psychologiczną w Ośrodku Diagnostycznym AŚ Wrocław. Obecnie prowadzi prywatną praktykę.

Aktualnie jest w procesie certyfikacji psychoterapeuty PTP, ukończyła całościowy kursie psychoterapii w nurcie systemowo – ericksonowskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dr Małgorzata Włodarczyk

Psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy

tel.: 607 312 064

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pracuję w nurcie psychoanalityczno-psychodynamicznym, stosując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, z osobami z zaburzeniami osobowości (borderline, narcystyczne), nastroju, DDA, lękowymi, borykającymi się z problemami w relacjach, z kobietami w okresie menopauzy. Współpracuję również z lekarzem psychiatrą, seksuologiem. 

Studia magisterskie i doktorskie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej oraz roczny staż w Ośrodku Pomocy Psychologicznej. 

Odbywałam również praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Jestem autorką książki – monografii naukowej oraz artykułów naukowych.

Mgr Karolina Jarząbek

Psycholog, interwent kryzysowy

tel.: 698 904 586

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku psychologia. Jest na drodze do certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym,  studiując w  4-letniej szkole psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła kurs Interwencji Kryzysowej w ITPB we Wrocławiu, podczas którego zdobyła wiedzę z zakresu pomocy osobom przeżywającym stratę, będącym w różnego rodzaju kryzysach oraz osobom doświadczającym przemocy. Nieustannie poszerza swoje umiejętności, biorąc udział w kursach i szkoleniach, m.in. z zakresu prawnych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy. Stale aktualizuje swoją wiedzę poprzez śledzenie fachowej literatury.  Udziela się jako osoba Pierwszego Kontaktu w Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu – instytucji wspierającej dzieci doświadczające przemocy, gdzie w ramach projektu uczestniczyła w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 11-13 lat. Praktyki odbyła w Fundacji NON LICET, udzielającej wsparcia osobom dorosłym po doświadczeniu przemocy. 

We Wrocławskim Centrum Psychoterapii udziela pomocy psychologicznej w ramach konsultacji i interwencji, nastawionej na rozwiązanie konkretnego problemu. Jest osobą empatyczną, otwartą oraz wspierającą, dla każdej osoby, która pojawi się u niej w gabinecie.

Dr Dorota Chmielewska-Łuczak

Psycholog, psychoterapeutka dorosłych, młodzieży i dzieci, par i rodzin

tel.: 512 807 603

W zawodzie psychologa pracuję już ponad 30 lat (ukończyłam studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1990r.). 

Z jednej strony- pozostałam na uczelni, obroniłam doktorat (2002r) i prowadzę zajęcia ze studentami –  zakresu psychologii rozwoju, seksualności, rodziny, związków intymnych, wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

Jednocześnie- od lat pracuję w obszarze interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

Moim głównym obszarem pracy jest:

– wczesna interwencja w przypadku kryzysów okołoporodowych, doświadczania strat (poronienia, straty w późnym okresie ciąży, podczas i po porodzie)

– wsparcie w okresie ciąży, po porodzie

– wsparcie kobiet chorujących na endometriozę

– wsparcie psychologiczne osób leczących niepłodność

– pomoc rodzicom dzieci i nastolatków borykającym się z problemami wychowawczymi

– terapia par

– terapia indywidualna

Pracuję indywidualnie, a także z parami, z rodzicami i dziećmi, nastolatkami w mojej prywatnej praktyce w gabinecie a także współpracuję z poradniami i programami w obszarze zdrowia:

Poradnia Leczenia Endometriozy i Poradnia Leczenia Zaburzeń Prokreacji przy 4WSKiP we Wrocławiu, 

Poradnia Leczenia zaburzeń Prokreacji i Endometriozy przy Szpitalu Specjalistycznym im.Falkiewicza we Wrocławiu

w projekcie miasta Oława obejmującym wsparcie psychologiczne osób doświadczających niepłodności

Jako psycholog pracuję na Oddziale Położniczo- Ginekologicznym a także Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza we Wrocławiu.

Prowadziłam warsztaty dla dzieci, nastolatków i rodziców, a także różnych grup zawodowych (nauczyciele, wychowawcy – opieki przedszkolnej, żłobków, wczesnoszkolni, ze szkół podstawowych i średnich,  pracownicy pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej w MOPS, służby mundurowe: policja, straż pożarna, lekarze, położne).

 

Najważniejsze szkolenia:

1. w 2009r Studium Poradnictwa Seksuologicznego ( UAM Poznań)
2. podyplomowe Studium Socjoterapii (1992- 93), 
3. przez 5 lat uczyłam się w Szkole Psychoterapii Gestaltwe Wrocławiu(1991- 96)
4. W trakcie szkolenia w  4- letniej szkole psychoterapii Wrocławskiej Fundacji  Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju – intergatywne podejście odwołujące się do 5 nurtów psychoterapii (Gestaltpsychodynamicznego, systemowego, poznawczo- behawioralnego i egzystancjalnego)        
1. Szkolenie I stopnia – EMDR (Eye MovementDesensitization and Reprocesing) – zalecanej przez WHO szczególnie do pracy z osobami doświadczającymi PTSD, skutków traumy, zaburzeń lękowych, z depresją, z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,
2. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)– poziom podstawowy i zaawansowany w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach skuteczna w terapii krótkoterminowej
3. metoda pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami: Kids Skills (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
4. Poznawczop-systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii  (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
5. szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
6. Szkolenie z zakresu pracy z osobami LGBTQ  w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej

Lek. Jacek Pasternak

Lekarz, specjalista – psychiatra

tel.: 730 730 103

Ukończył: Akademię Medyczną Piastów Śląskich we Wroclawiu – Wydział  Medyczny, specjalizację psychiatryczną zdobył pod kierownictwem Prof. Jerzego Leszka

 

Swoje kompetencje zawodowe rozwija poprzez udział w rozlicznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Aktualnie zatrudniony jako Starszy Asystent w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego oraz w Poradni Practimed we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m. in. w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym

Pracował także w Publicznym Zakładzie Leczenia Ambulatoryjnego w  Strzelinie oraz jako Starszy Asystent w Szpitalu Psychiatrycznym Aresztu  Śledczego we Wroclawiu.

Mgr Marcelina Kieda

Psycholog, diagnostka

tel.: 695 977 775

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia. 

 

 

Mgr Elżbieta Hermanowicz

Pedagog, terapeuta, trener, doradca zawodowy

tel.: 691 977 987

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Terapii Pedagogicznej oraz podyplomowe studia Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Placówką Oświatową. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny ale przez wiele lat zajmowała się diagnozą i terapią pedagogiczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada kwalifikacje mediatora oraz trenera biznesu.

Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną z dziećmi mającymi uogólnione trudności w nauce oraz specyficzne w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dyskalkulia). Ma doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi od lat 6 -ciu.

W ramach doradztwa zawodowego pomaga zdiagnozować preferencje i własny potencjał zawodowy klienta oraz nakreślić ścieżkę rozwoju zawodowego.

Ma doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla nauczycieli i rodziców oraz konsultacje i doradztwo dla rodziców.

Mgr Patrycja Wasylina-Skrzydelska

Psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

tel.: 574 940 889

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo behawioralnym w trakcie certyfikacji. W latach 2011-2019 pracowałam jako psycholog i terapeuta w Centrum Konsultacyjno-terapeutycznym w IrlandiiProwadziłam terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), warsztaty rozwoju osobistego z zakresu radzenia sobie ze złością, nadmiernym wstydem, asertywnością, budową poczucia własnej wartości oraz profilaktyki uzależnień.

Odbyłam staż kliniczny w ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie oraz na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

W swojej pracy opieram się głównie na metodach pracy poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, dialektyczno-behawioralnej, akceptacji i zaangażowaniTeam CBTMoją pracę zawodową regularnie poddaję superwizjiJestem członkiem Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz sekcji TeamCBT

Ciągła edukacja w połączeniu z bogatym doświadczeniem zawodowym sprawiają, że jestem w stanie bardzo dobrze zrozumieć problemy moich pacjentów i znajdować skuteczne metody ich rozwiązania.


Mgr Aleksandra Marczukiewicz

Arteterapeutka, psychoterapeutka jungowska w trakcie szkolenia

tel.: 602 444 765

 

 
Jestem dyplomowaną arteterapeutką oraz psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Podlegam pod Kodeks Etyczny PTPA. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz warsztaty terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci i dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując z osobami niepełnosprawnymi w ramach wolontariatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia “Ostoja” we Wrocławiu. Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji indywidualnej u certyfikowanego analityka jungowskiego oraz superwizji grupowej. Swoje kwalifikacje i wiedzę poszerzam biorąc regularnie udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu różnych form terapii. 
 
Kursy i szkolenia:
 • Psychoterapia pacjenta z borderline – szkolenie dla psychoterapeutów (4 godz.) – Dialog
 • Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości? (4 godz.) – Dialog
 • Jak pracować z pacjentem z wysokim poziomem narcyzmu wrażliwego? (4 godz.) – Dialog
 • Co każdy psychoterapeuta powinien wiedzieć o zaburzeniach psychosomatycznych  i pracy z nimi? (4 godz.) – Dialog
 • Pacjent psychotyczny w gabinecie – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów  (4 godz.) – Dialog
 • Trauma ukryta – jak ją diagnozować i jak z nią pracować w gabinecie?  Spotkanie z prof. Katarzyną Schier (2 godz.) – Dialog
 • Interwencja kryzysowa – Jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?  (4 godz.) – Dialog
 • Jak pracować z pacjentami wychowanymi w rodzinach, w których był problem uzależnienia? (4 godz.) – Dialog
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – diagnoza i metody pomocy (23 godz.) – Psychodia
 • Praca z osobami doświadczającymi przemocy z elementami pracy terapeutycznej poprzez muzykę, plastykę i sztukę (27 godz.) – Psychodia
 • Podstawy plastyki sensorycznej (20 godz.) – Psychodia
 
Towarzyszę ludziom na ich drodze życiowej, wspieram w kryzysowych jej etapach, a także pomagam w poszukiwaniu własnej drogi w kierunku pełnego i świadomego doświadczania siebie i świata. Korzystam w tym celu przede wszystkim z psychoterapii w nurcie psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oraz różnego rodzaju narzędzi i metod wykorzystujących elementy szeroko pojętej arteterapii, zwłaszcza arteterapii jungowskiej.
 
Warto skorzystać z konsultacji jeżeli:
– masz poczucie, że Twoje problemy Cię przerastają
– chcesz poprawić jakość swojego życia
– masz problemy w relacjach z bliskimi
– nie panujesz nad swoimi emocjami
– podejrzewasz u siebie depresję lub zaburzenia osobowości
– masz problemy ze snem
– odczuwasz ciągły brak energii
– dokuczają Ci różne dolegliwości fizyczne
– trudno jest Ci się skupić i zatrzymać natłok myśli
– odczuwasz stale utrzymujący się lęk lub niepokój
– masz poczucie braku sensu życia
– masz trudne wspomnienia z dzieciństwa
– w Twoim życiu zaszło ostatnio wiele stresujących zmian
– czujesz się samotny i niezrozumiany nawet będąc wśród ludzi
– przeżywasz żałobę
– masz wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości płciowej

– wychowywałeś się w domu, w którym ktoś był uzależnionyologii Analitycznej.

Mgr Magdalena Kośnik

Psycholożka, psychoterapeutka ericksonowska - terapia dorosłych, par i rodzin

tel.: 724 128 625

Pracuję z dorosłymi, parami oraz rodzinami. Prowadzę również Trening Umiejętności Wychowawczych, wspierając rodziców w pięknie trudów rodzicielskich. W swojej pracy staram się towarzyszyć osobie w jej drodze do zmiany oraz tworzenia takiej rzeczywistości, w której poczuje się dobrze i bezpiecznie.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Kończę całościowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowany przez PTP. Robiłam tam również Kurs Psychoterapii Par i Małżeństw, a także Kurs Arteterapii. Ukończyłam również Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapeutycznym. Stale się kształcę i wzbogacam swoją wiedzę psychoterapeutyczną. Pozostaję pod stałą superwizją.Należę do Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od lat pracuję gabinetowo z dorosłymi, parami oraz całymi rodzinami. Doświadczenie zawodowe dodatkowo zbierałam pracując w szkole integracyjnej, fundacji Praesterno, ośrodku uzależnień. Prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim z „Treningu Umiejętności Wychowawczych”. Współtworzyłam także zajęcia arteterapeutyczne dla nauczycieli. Odbywałam praktyki w ŚDSu, pracując z osobami z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi. 

 

Mgr Agnieszka Kiełbik

Psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk, diagnosta ADHD

tel.: 662 742 035

Pracuję indywidualnie z dorosłymi w zakresie zaburzeń emocjonalnych, trudności w relacjach, kryzysach tożsamości, zaburzeń nastroju, poszukiwaniu swojej drogi w życiu, rozwoju osobistego, zaburzeń odżywiania, trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Ponad dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii i wszelkich form pomocy psychologicznej.

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii w nurcie Gestalt, skupionej na doświadczeniu Tu i Teraz i dążącej do uzyskania zmiany przez pogłębiony wgląd w świadomość, doświadczanie siebie i eksperymentowanie.

Diagnozuje ADHD u dorosłych testem Diva 5 oraz prowadzę psychoterapię po diagnozie.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i SWPS.

Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej prowadzonym przez Jacka Rydlewskiego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkolenie z Terapii Schematów oraz Szkolenie z poznawczo – behawioralnej terapii w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Uzyskałam również z wyróżnieniem dyplom z zakresu specjalizacji z psychodietyki na Uniwersytecie SWPS, gdzie jestem również w trakcie studiów podyplomowych Seksuologia kliniczna.

Zapisz się na spotkanie

Imię i Nazwisko*
Email*
Telefon*
Usługi*
dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław
MENU