Nasi Specjaliści

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Maja Stefaniec-Muchorowska

Psycholog, pedagog, mediator sądowy, psychoterapeutka dorosłych i młodzieży

tel.: 511 182 652

Ukończyła dwa kierunki pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim- psychologię oraz pedagogikę. Jako psychoterapeutka korzysta z wiedzy i umiejętności zdobytych w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym ukończyła czteroletni kurs  psychoterapii psychodynamicznej, w tym roczny kurs psychoterapii  młodzieży. Ukończyła też roczny kurs podstaw terapii Gestalt, posiada certyfikat Provocative Psychotherapy and Coaching by Frank Farelly, uczestniczyła w kursie Terapii Ericksonowskiej – „Złoty kluczyk”, oraz szeregu warsztatów kształcących umiejętności terapeutyczne.

Bardzo zaangażowana w pracę psychoterapeutyczną. Nieustannie rozwija się zawodowo, a obecnie uczestniczy w  afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej 4,5-letnim całościowym szkoleniu z psychoterapii psychoanalitycznej w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Kwalifikacje podnosi też poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, studiowanie literatury fachowej, dzięki praktyce psychoterapeutycznej i stałej, intensywnej  superwizji (minimum 5 razy/mies.) 

Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zdobyła dzięki szkoleniu zgodnemu z wymogami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego. Jest mediatorem sądowym do spraw karnych i nieletnich wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na dwóch Oddziałach Psychiatrycznych dla Dorosłych przy Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz praktykując w Klinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Jako szkoleniowiec z zakresu rozwoju osobistego prowadziła warsztaty samorozwoju w zakresie asertywności, komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej i in. Pracowała również wyjazdowo jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym (600 h), a także na zlecenie Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykonując badania psychologiczne pacjentów dolnośląskich Poradni Zdrowia Psychicznego.  

13 lat temu rozpoczęła pracę jako psycholog szkolny w LO nr XI (Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu), tam też stworzyła koncepcję i program pierwszej we Wrocławiu, a drugiej w Polsce klasy psychologicznej, do dziś cieszącej się sporym zainteresowaniem.  Od kilkunastu lat prowadzi terapię w ramach własnej działalności. Ponad dekadę temu założyła Wrocławskie Centrum Psychoterapii, zrzeszające pasjonatów pomagania z różnych dziedzin. 

Jest autorką programu WAIE, czyli Wrocławskiej Akademii Inteligencji Emocjonalnej, mającej na celu popularyzację i ułatwienie dostępu do profilaktyki trudności emocjonalnych wieku nastoletniego. 

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Anna Rudkowska-Mytych

Psycholog, psychoterapeutka dorosłych i młodzieży

tel.: 791 390 769

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną – ukończyłam całościowy kurs psychoterapii realizowany w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również poszerzone studium diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych na tym samym Uniwersytecie, oraz Szkołę Psychoterapii Uzależnień prowadzoną przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze.

Stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej i budowanie doświadczeń z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii psychodynamicznej trwale ukształtowało moją tożsamość zawodową. Miałam przyjemność zdobywać doświadczenie m.in. w : Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, Oddziale Leczenia Nerwic DCZP we Wrocławiu, Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień DCZP we Wrocławiu.
Aktualnie pracuję w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz w ramach prywatnej praktyki od wielu lat współpracuję z Wrocławskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Pracuję w oparciu o psychodynamiczne rozumienie wewnętrznych doświadczeń moich pacjentów, rozpoczynając proces leczenia od diagnozy ukierunkowanej na zdefiniowanie i ustalenie celów terapii, następnie zawarcia kontraktu terapeutycznego z pacjentem, i kolejno przepracowywanie skonfliktowanych głównych obszarów funkcjonowania (związanych z relacją ze sobą, z innymi ludźmi, ze światem).

Każdorazowo staram się z pełnym szacunku rozumieniem angażować się w proces diagnozy i leczenia moich pacjentów. Przykładam dużą wagę do regularnego superwizowania swojej pracy.

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Monika Zgarda

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

tel.: 692 112 555

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień, Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych, Studium Psychologii Sądowej oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym we Wrocławiu, Ośrodku Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie, Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu oraz Pracowni Konsultacji i Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Brzegu. Zajmowała się diagnozą psychologiczną w Ośrodku Diagnostycznym AŚ Wrocław. Obecnie prowadzi prywatną praktykę.

Aktualnie jest w procesie certyfikacji psychoterapeuty PTP, uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii w nurcie systemowo – ericksonowskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Agnieszka Kiełbik

Psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk, diagnosta ADHD

tel.: 662 742 035

Pracuję indywidualnie z dorosłymi w zakresie zaburzeń emocjonalnych, trudności w relacjach, kryzysach tożsamości, zaburzeń nastroju, poszukiwaniu swojej drogi w życiu, rozwoju osobistego, zaburzeń odżywiania, trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Ponad dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii i wszelkich form pomocy psychologicznej.

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii w nurcie Gestalt, skupionej na doświadczeniu Tu i Teraz i dążącej do uzyskania zmiany przez pogłębiony wgląd w świadomość, doświadczanie siebie i eksperymentowanie.

Diagnozuje ADHD u dorosłych testem Diva 5 oraz prowadzę psychoterapię po diagnozie.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i SWPS.

Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej prowadzonym przez Jacka Rydlewskiego, superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkolenie z Terapii Schematów oraz Szkolenie z poznawczo – behawioralnej terapii w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Uzyskałam również z wyróżnieniem dyplom z zakresu specjalizacji z psychodietyki na Uniwersytecie SWPS, gdzie jestem również w trakcie studiów podyplomowych Seksuologia kliniczna.

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Dominika Radomska

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

tel.: 504 245 345

Magister psychologii ze specjalnością kliniczną, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta oraz filolog z wykształceniem pedagogicznym. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, ukończyła również Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego a także Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Psychodynamicznej.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, pogłębiając wiedzę z zakresu zaburzeń odżywiania z możliwością prowadzenia poradnictwa żywieniowego dla osób z nadwagą i otyłością.

Pracuje w Niepublicznym Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Ząbkowicach Śląskich, gdzie prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo psychologiczne oraz daje wsparcie zarówno dorosłym jak i młodzieży. Ponadto w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej prowadzi zajęcia z psychologicznego angielskiego ze studentami.

Doświadczenie z zakresu diagnozy oraz terapii zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Domu Dziecka -Wielofunkcyjnej Placówce w Górca, Strzelin, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także na oddziale Rehabilitacji Zaburzeń Psychosomatycznych w Świeradowie Zdrój.

Prowadzi terapię również w języku angielskim. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach, sympozjach i szkoleniach zawodowych. W trosce o wysoką jakość swojej pracy poddaje ją również regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Oznacza to, że praca terapeutyczna jest poddawana systematycznej kontroli pod względem oceny jej skuteczności oraz poprawności zastosowanych metod i interwencji.

Dr Dorota Chmielewska-Łuczak

Psycholog, psychoterapeutka dorosłych, młodzieży i dzieci, par i rodzin

tel.: 512 807 603

W zawodzie psychologa pracuję już ponad 30 lat (ukończyłam studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1990r.). 

Z jednej strony- pozostałam na uczelni, obroniłam doktorat (2002r) i prowadzę zajęcia ze studentami –  zakresu psychologii rozwoju, seksualności, rodziny, związków intymnych, wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

Jednocześnie- od lat pracuję w obszarze interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

Moim głównym obszarem pracy jest:

– wczesna interwencja w przypadku kryzysów okołoporodowych, doświadczania strat (poronienia, straty w późnym okresie ciąży, podczas i po porodzie)

– wsparcie w okresie ciąży, po porodzie

– wsparcie kobiet chorujących na endometriozę

– wsparcie psychologiczne osób leczących niepłodność

– pomoc rodzicom dzieci i nastolatków borykającym się z problemami wychowawczymi

– terapia par

– terapia indywidualna

Pracuję indywidualnie, a także z parami, z rodzicami i dziećmi, nastolatkami w mojej prywatnej praktyce w gabinecie a także współpracuję z poradniami i programami w obszarze zdrowia:

Poradnia Leczenia Endometriozy i Poradnia Leczenia Zaburzeń Prokreacji przy 4WSKiP we Wrocławiu, 

Poradnia Leczenia zaburzeń Prokreacji i Endometriozy przy Szpitalu Specjalistycznym im.Falkiewicza we Wrocławiu

w projekcie miasta Oława obejmującym wsparcie psychologiczne osób doświadczających niepłodności

Jako psycholog pracuję na Oddziale Położniczo- Ginekologicznym a także Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza we Wrocławiu.

Prowadziłam warsztaty dla dzieci, nastolatków i rodziców, a także różnych grup zawodowych (nauczyciele, wychowawcy – opieki przedszkolnej, żłobków, wczesnoszkolni, ze szkół podstawowych i średnich,  pracownicy pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej w MOPS, służby mundurowe: policja, straż pożarna, lekarze, położne).

 

Najważniejsze szkolenia:

1. w 2009r Studium Poradnictwa Seksuologicznego ( UAM Poznań)
2. podyplomowe Studium Socjoterapii (1992- 93), 
3. przez 5 lat uczyłam się w Szkole Psychoterapii Gestaltwe Wrocławiu(1991- 96)
4. W trakcie szkolenia w  4- letniej szkole psychoterapii Wrocławskiej Fundacji  Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju – intergatywne podejście odwołujące się do 5 nurtów psychoterapii (Gestaltpsychodynamicznego, systemowego, poznawczo- behawioralnego i egzystancjalnego)        
1. Szkolenie I stopnia – EMDR (Eye MovementDesensitization and Reprocesing) – zalecanej przez WHO szczególnie do pracy z osobami doświadczającymi PTSD, skutków traumy, zaburzeń lękowych, z depresją, z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,
2. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)– poziom podstawowy i zaawansowany w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach skuteczna w terapii krótkoterminowej
3. metoda pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami: Kids Skills (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
4. Poznawczo-systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii  (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
5. szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
6. Szkolenie z zakresu pracy z osobami LGBTQ  w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej
dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Lek. Jacek Pasternak

Lekarz, specjalista – psychiatra

tel.: 519 104 212

Ukończył: Akademię Medyczną Piastów Śląskich we Wroclawiu – Wydział  Medyczny, specjalizację psychiatryczną zdobył pod kierownictwem Prof. Jerzego Leszka

 

Swoje kompetencje zawodowe rozwija poprzez udział w rozlicznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Aktualnie zatrudniony jako Starszy Asystent w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego oraz w Poradni Practimed we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m. in. w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym

Pracował także w Publicznym Zakładzie Leczenia Ambulatoryjnego w  Strzelinie oraz jako Starszy Asystent w Szpitalu Psychiatrycznym Aresztu  Śledczego we Wroclawiu.

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Magdalena Kudyba – Czwartosz

Psycholog, konsultant, diagnostyk

tel.: 732 577 281

 Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biegły Sądowy z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła roczny kurs podstaw terapii Gestalt, jak również dwa etapy szkolenia dla osób prowadzących terapię dla sprawców przemocy z zakresu pracy pogłębionej z trudnym klientem. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami mającymi trudności w codziennym funkcjonowaniu, ujawniającymi zaburzenia zachowania i zaburzenia osobowości, w szczególności w opisywaniu pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka, w wyjaśnianiu podłoża jego problemów oraz możliwości ich modyfikowania. Ponadto nieustannie doskonali własne kompetencje diagnostyczne poszerzając i aktualizując posiadaną wiedzę, umiejętności, uczestnicząc w warsztatach praktycznych, seminariach, superwizjiach, szkoleniach, konferencjach i treningach jak również poprzez śledzenie fachowej literatury.

 

Specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnozy psychologicznej, opartej na testach psychologicznych, rozmowie oraz wywiadzie.

Ponadto udziela pomocy psychologicznej w ramach konsultacji i krótkiej interwencji nastawionej na rozwiązanie konkretnego problemu.

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Elżbieta Hermanowicz

Pedagog, terapeuta, trener, doradca zawodowy

tel.: 691 977 987

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Terapii Pedagogicznej oraz podyplomowe studia Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Placówką Oświatową. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny ale przez wiele lat zajmowała się diagnozą i terapią pedagogiczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada kwalifikacje mediatora oraz trenera biznesu.

Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną z dziećmi mającymi uogólnione trudności w nauce oraz specyficzne w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dyskalkulia). Ma doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi od lat 6 -ciu.

W ramach doradztwa zawodowego pomaga zdiagnozować preferencje i własny potencjał zawodowy klienta oraz nakreślić ścieżkę rozwoju zawodowego.

Ma doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla nauczycieli i rodziców oraz konsultacje i doradztwo dla rodziców.

dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław

Mgr Małgorzata Steć

Logopeda

tel.: 698 620 254

Ukończyła filologię polską ze specjalizacją edytorstwo i marketing wydawniczy na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia Logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała praktykując m.in. w Poradni Logopedycznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu,  we Wrocławskim Klubie J – Klubie Osób Jąkających Się, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu OraToR. Kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach logopedycznych, poprzez studiowanie literatury fachowej, a nade wszystko dzięki praktyce jako terapeuta mowy.
Od 2008 roku jest wykładowcą akademickim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Podyplomowych Studiach Logopedii.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi: z zaburzeniami mowy i komunikacji, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadą wymowy, jąkającymi się. W pracy wykorzystuje technikę masażu logopedycznego narządów artykulacyjnych oraz korzysta ze specjalistycznego sprzętu logopedycznego (m.in. wibratora do korekcji rotacyzmu i do usprawniania motoryki twarzy, warg i języka).

Współpracuje z wrocławskimi i podwrocławskimi przedszkolami i placówkami (Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich z integracyjnym oddziałem zamiejscowym w Iwinach, Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich, poradnia logopedyczna w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu, Centrum Rozwoju Dziecka „Przyjaciele Puchatka”), gdzie prowadzi indywidualną terapię oraz zajęcia grupowe. Współorganizator  szkolnego konkursu logopedycznego „Mówimy coraz lepiej”.

Zapisz się na spotkanie

Imię i Nazwisko*
Email*
Telefon*
Usługi*
dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław
MENU