DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – moja inteligencja, pamięć, spostrzeganie, osobowość

Diagnoza psychologiczna daje nam wgląd w przyczyny kłopotliwych zachowań, to poznawanie różnych aspektów i uwarunkowań zdrowia, dobrostanu i równowagi wewnętrznej człowieka. Dostarcza zrozumiałych i użytecznych informacji zwrotnych, wychodzących naprzeciw potrzebom klienta. Służy sformułowaniu prognozy, co do dalszego funkcjonowania, dobrania właściwej formy interwencji, zaleceń do terapii oraz niezbędnych, ewentualnych dodatkowych badań kontrolnych. Może zapoczątkować bardziej aktywny stosunek do problemu, jego lepsze rozumienie oraz nastawienie na zmianę. Jest pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy psychiatrycznej, gdyż precyzyjnie ilustruje funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze badanego. Jest również przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem rozumienia własnego funkcjonowania intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego jak również społecznego.

Zapisz się na spotkanie

Imię i Nazwisko*
Email*
Telefon*
Usługi*
dolnośląskie centrum psychoterapii, psychoterapia wrocław, psychoterapeuta wrocław, psycholog wrocław, terapeuta wrocław, psychiatra wrocław, psychoterapeuta wojszyce wrocław, psychoterapeuta tarnogaj wrocław, psychoterapeuta oltaszyn wrocław, leczenie depresji wrocław, leczenie nerwicy wrocław, leczenie zaburzen osobowości wrocław
MENU