Telefon: 730 730 103

KRÓTKA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA- ponieważ każdy czasem potrzebuje pomocy

Celem krótkiej interwencji, obejmującej kilka spotkań, jest zidentyfikowanie trudności i określenie sposobów radzenia sobie z nimi. Jest to forma pomocy dla osób, którym wydaje się, że problemy dnia codziennego, przekraczają ich możliwości zaradcze, borykają się z różnymi trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej, jak również osobom nadużywającym substancji psychoaktywnych i środków odurzających, z uwzględnieniem określenia potencjalnego problemu-aktualnego wzorca picia alkoholu czy używania narkotyków, mając na celu przywrócenie im równowagi, wykorzystując naturalne środki i zasoby klienta, jak również poprzez poszukiwanie dodatkowej terapii.

Menu Title