Telefon: 730 730 103

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH – pomocna dłoń w smutku, lęku, poczuciu winy i in.

Psychoterapia dorosłych rozpoczyna  się po podjęciu wspólnej, odpowiedzialnej decyzji oraz zawarciu tzw. przymierza terapeutycznego. Spotkania psychoterapeutyczne mają pomóc w przyjrzeniu się swoim uczuciom, zachowaniom, relacjom, ułatwiają zrozumienie siebie,  swoich nieuświadomionych motywów,  a co za tym idzie – pomagają dokonać realnej zmiany w życiu. Czasami przyczyny trudności są dość wyraziste, jednak nierzadko proces samopoznania wymaga czasu i wytrwałości.

Podobnie jak praca nad zmianą sposobów reagowania, odczuwania, a wreszcie – osobowości.

Etapem wstępnym do psychoterapii jest konsultacja, która pozwala ocenić jaki typ pomocy psychologicznej będzie najbardziej adekwatny i czy psychoterapia jest właśnie takim sposobem. Sukcesem w psychoterapii jest zwiększenie świadomości przyczyn swoich działań, wgląd w siebie, w utarte schematy działań i podtrzymywania relacji, oraz realna zmiana w kierunku bardziej satysfakcjonującego życia.

Psychoterapia pychodynamiczna pomaga nie tylko w zwalczeniu uciążliwych objawów na tu i teraz ale pozwala sięgnąć głębiej – do wiedzy na temat źródeł swoich zachowań, schematów postępowania. Uczy się w sposób trwały nowych sposobów funkcjonowania w świecie i utrzymywania relacji z drugim człowiekiem.

Spotkania mają charakter poufny, przebiegają w atmosferze pełnej dyskrecji i akceptacji. Optymalna częstotliwość spotkań to: 1 lub 2 razy w tygodniu (50 min.)

Menu Title