Telefon: 730 730 103

MEDIACJE- pora rozwiązać ten konflikt!

Mediacje to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów. Pozwalają na porozmawianie o konflikcie i rozwiązanie go w bezpiecznych warunkach gabinetu. Mediator to osoba, która w sposób neutralny, bezstronny i taktowny pomaga przebrnąć przez trudny proces dochodzenia do zgody między skłóconymi osobami.

Mediacje dzielimy na sądowe i pozasądowe.

Mediacje sądowe prowadzi się zazwyczaj na wniosek sądu, zaś mediacje pozasądowe wynikają z realnej,  wewnętrznej decyzji i potrzeby pokojowego rozwiązania sporu.

We Wrocławskim Centrum Psychoterapii prowadzimy pozasądowe mediacje małżeństw, zwaśnionych członków rodziny, znajomych. Mediacje można też zastosować do rozwiązania konfliktów szkolnych w wieku nastoletnim, również pomiędzy nauczycielem a uczniem.

Warunkiem przystąpienia do mediacji jest zgoda wszystkich stron konfliktu i realna chęć naprawy relacji.

Spotkanie lub kilka spotkań odbywa się w dyskretnym, bezpiecznym miejscu, o ustalonej wspólnie porze, przeprowadzane jest w naszym Centrum przez osobę z uprawnieniami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, posiadającą  uprawnienia uzyskane przez Naczelnika Sądu Okręgowego.

Menu Title